กิจกรรมบุญ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วัดโพธิ์

 

 

ธรรมที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข

 

สมเด็จพระพุทธสิขีทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม

ขนาด 8 ศอก

สมเด็จพระพุฒาจารย์

(โต พรหมรังสี)

หลวงปู่ทวด

หลวงปู่บรมครู

พระเทพโลกอุดร

หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค

(จ.พระนครศรีอยุธยา)

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

(วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

เชิญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระอรหันต์

ภายในพระวิหารหลวงพ่อขนมต้ม
ณ. วัดโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา