บูชาพระคุณพ่อ

                       ผู้จัดทำขอออกตัวก่อนนะครับไม่ใช่มืออาชีพในการสร้างเว็บ แต่ด้วยเจตนา ที่ให้ไว้กับหลวงพ่อฯ ที่กล่าวไว้ใน คำสมาทานพระกรรมฐานไว้ว่า "อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจัจชามิ" "ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกาย ถวายชีวิต แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ฉนั้นสิ่งใดที่เป็นสาธารณะประโยชน์ และเพื่อพระพุทธศาสนา ตามคำสั่งและคำสอนที่พ่อได้ให้ไว้ ถ้าไม่เกินวิสัย และกำลังที่จะทำได้ ก็จะทำสิ่งนั้นเพื่อพระพุทธศาสนา และถวายแด่หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และพระนิพพาน

              เว็บนี้จัดทำเพื่อแจ้งข่าวความคืบหน้าต่างๆ ในการก่อสร้างสมเด็จองค์ปฐมและได้เห็นภาพการดำเนินการของ คณะผู้จัดสร้างอย่างต่อเนื่อง เพราะบางท่านที่ร่วมกันทำบุญครั้งนี้อยู่ไกลและมาชมด้วยตนเองไม่ได้ และการสร้างคงใช้เวลากันอีกนานพอสมควร เพื่อจะได้ให้ทุกท่านได้ทราบข่าวทุกระยะ     

              จึงหวังว่าเว็บนี้คงมีประโยชน์บ้าง สิ่งใดถ้ามีการผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่อง ต้องกราบขออภัยไว้ที่นี้ด้วยครับ