หลวงปู่กอง จันทวังโส

วัดสระมณฑล จ.อยุธยา มรณะภาพในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2546 เวลา 01: 30 น. พระเดชพระคุณหลวงปู่กอง จันทวังโส อายุ 106 ปี 10 วัน

หลวงปู่ชื้น พุทธสโร

วัดญาณเสน จ.อยุธยา มรณะภาพในวันที่ 17 มิถุนายน 2546 เวลา 09 : 40 น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ชื้น พุทธสโร อายุ 97 ปี

หลวงพ่อพยุง

วัดบังลังก์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

หลวงพ่อใหญ

วัดทุ่งสามัคคีธรรม ต.หนองผักนาค อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

 

 

หลวงปู่กอง
             เริ่มแรกการสร้างพระพุทธปฎิมากร องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 8 ศอก ประดิษฐาน ณ. วัดโพธิ์ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา ครั้งนี้เริ่มจากแนวคิดของคณะศิษย์หลวงปู่กอง ที่จะสร้างพระถวายหลวงปู่กอง วัดสระมณฑล อยุธยา แต่หลวงปู่กองได้ดำริให้นำมาสร้างที่ วัดโพธิ์ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา ทางคณะศิษย์หลวงปู่กอง จึงนำทุนเริ่มต้น สำหรับ พระพุทธปฎิมากร องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปฐม ขนาดหน้าตัก 8 ศอก ประมาณ 210,000 บาท ถวายกับ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ซึ่งหลวงปู่ท่านเมตตามาชี้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ก่อนท่านมรณะภาพ

 

กลับบน

 

 

 

 

หลวงปู่ชื้น

กลับบน

 

 

 

หลวงพ่อพยุง
สรีระหลวงพ่อพยุง
วิหารที่เก็บสรีระหลวงพ่อพยุง
พระเจดีย์ครั้งเมื่อกำลังก่อสร้าง
พระเจดีย์ถ่ายเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2546
บรรยากาศบริเวณภายในวัด

กลับบน

 

 

 

หลวงพ่อใหญ่
ศาลาการเปรียญรูปทรงเรือสำเภา เจตนาเท่าที่ทราบหลวงพ่ออุปมาเสมือนขนผู้ปฏิบัติธรรมให้ถึงจุดหมาย

กลับบน

กลับหน้าหลัก