ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

พิธีบวงสรวง และอัญเชิญยอดฉัตร 5 ชั้น สมเด็จองค์ปฐม

พร้อมความคืบหน้างานก่อสร้างฐานชุกชี(ฐานพระ)

1  2

<<  []  >>