ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

ก่อสร้างฐานชุกชี(ฐานพระ)สมเด็จองค์ปฐม

พระเนตรชุดใหม่ และเพชรประดับที่หน้าผาก

<<  []  >>