ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2546

วันที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม เป็นการบรรจุครั้งที่ 3 เป็นจุดที่ 3 ที่พระเกตุ

เจดีย์แก้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐม
อัญมณีจากลูกศิษย์หลวงพ่อฯ.ส่งมาจาก จ.ภูเก็ต
พระบรมสารีริกธาตุรวม สมเด็จพระสิขีทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปฐม

1     2     3

<<  []  >>