ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2546

ช่างเทปูนปิดห้องที่บรรจุพระบรมและสิ่งของต่างๆ
มองจากด้านข้างซ้าย
มองจากมุมสูงเห็นด้านหลังติดแม่นํ้าเจ้าพระยา
ยืนอยู่ด้านล่างแล้วมองขึ้นไป
ด้านหลังแบบหล่อพระ
มุมมองเอียงขวาขององค์พระ
มองจากระดับความสูงเดียวกันในมุมกว้าง
ซูมภาพเข้าใกล้ด้านหน้าแบบหล่อองค์พระ
มุมมองด้านหลังมีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนริมแม่นํ้า
มุมมองไกลจะเห็นศาลาด้านขวาองค์พระ ท่านเจ้าอาวาสนั่งรับแขก

<<  []  >>