ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2546

เริ่มแบบหล่อเศียรองค์สมเด็จฯ.

<<  กลับหน้าแรก   >>