ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

ความคืบหน้างานก่อสร้างฐานชุกชี(ฐานพระ)และปูกระเบื้อง

พร้อมการลงสีทองขององค์พระ

 

1   2

<<  []  >>