ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

ความคืบหน้างานก่อสร้างฐานชุกชี(ฐานพระ)

และการเตรียมพื้นผิวขององค์พระเพื่อลงสีทอง

เตรียมพื้นรอการปูกระเบื้องหลังการก่อสร้างฐานฯ.เสร็จ

เดิมทีการลงทององค์พระทางคณะฯ.คาดว่าจะปิดทองคำเหมือนสมเด็จองค์ปฐม ณ.วัดยม แต่เมื่อพิจารณากับคำแนะนำจากช่างที่สร้างองค์พระฯ.

คือองค์พระที่ขนาด 8 ศอก จึงทำให้การที่จะทำหลังคาพระวิหารเป็นการลำบาก จึงทำให้องค์พระอยู่กลางแจ้งทางคณะจึงได้จัดสร้างฉัตรห้าชั้นขึ้น

และต้องเปลี่ยนการปิดทองคำมาเป็นการลงสีทองเพื่อรักษาสีขององค์พระฯ.คงทนนาน ตามคำแนะนำของช่างสร้างองค์พระฯ.

<<  []  >>