ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

ความคืบหน้างานก่อสร้างฐานชุกชี(ฐานพระ)

และการเตรียมพื้นผิวขององค์พระเพื่อลงสีทอง

<<  []  >>