ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2546

เริ่มประกอบพิมพ์หล่อปูน

เริ่มประกอบแบบหล่อปูนตักองค์พระ
แบบหล่อด้านหลัง
มุมมองจากด้านล่าง
แบบหล่อด้านหลัง
ท้องฟ้ากลางวันมีฝนโปรยเล็กน้อยไม่เสียงานปูน
ด้านหน้า
ทีมช่างน้อยเริ่มผูกเหล็ก เทปูน
พระวิหารด้านล่าง

       <<   []  >>