ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2546

เป็นวันที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุอริยสงฆ์ บรรจุครั้งที่ 1 เป็นจุดที่ 1

ประกอบแบบลำตัวขององค์พระฯ.
มุมมองเฉียงของพระวิหารและองค์พระฯ.
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ปฐมของกัปนี้
และพระบรมธาตุองค์ปัจจุบัน พร้อมพระธาตุพระอริยสงฆ์
พร้อมพระธาตุนิมิตของหลวงปู่โลกอุดร
สิ่งของมีค่าต่างๆ
พระเลี่ยมทองคำ ถอดจากลูกศิษย์หลวงพ่อ
พระบรมและพระธาตุมากมาย
พระบรมสารีริกธาตุองค์ปัจจุบัน
พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระพุทธกกุสันโธ

   <<  []  >>