ประมวลภาพวันบวงสรวง

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546

เครื่องบวงสรวง
ท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
มุมมองด้านหน้าพระวิหาร
พิธีเริ่มโดยเปิดเทปบวงสรวงของหลวงพ่อ
มุมมองด้านข้าง
มุมมองด้านหน้าอีกมุมหนึ่ง
กำแพงวัดโพธิ์ติดกับแม่นํ้าเจ้าพระยา
บรรยากาศท้องฟ้าวันบวงสรวง

[]   >>