ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2547

ประดับเพชรที่ปลายเล็บ องค์สมเด็จพระพุทธสิขีทศพล ที่1 (องค์ปฐม)

<<  []  >>