ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2546

ความคืบหน้างานปูกระเบื้อง

<<  []  >>