ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2546

ความคืบหน้างานก่อสร้างฐานชุกชี(ฐานพระ)และงานปูกระเบื้อง

พร้อมการลงสีทองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปฐม

 

<<  []  >>