ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

ความคืบหน้างานก่อสร้างฐานชุกชี(ฐานพระ)

<<  []  >>