ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2546

หลวงพ่อขนมต้ม พระพุทธรูปเก่าแก่ (องค์ที่ยิ้ม)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ กำลังประดับเพชรพระภายในวิหาร
หลวงปู่ปานและหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

 

<<  []  >>