ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2546

บรรยากาศตอนหัวคํ่า

พระวิหารตอนหัวคํ่า
ห้องกลางประดิษฐานพระแก้วมรกต
ห้องด้านซ้าย (สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี)
ห้องด้านขวา (หลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษีฯ)

<<  [] >>