ประดิษฐาน ณ.วัดยม ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

องค์สมเด็จองค์ปฐม เมื่อปี 2544

ก่อนที่ทางคณะฯ.เข้าไปดำเนินการต่อจนเสร็จ เมื่อ 19 พ.ค.45

บรรยาศพิธีบวงสรวงถวายให้เป็นสมบัติของสงฆ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2545

กลับหน้าแรก