การบูรณะพระเจดีย์
ภาพถ่าย วันที่ 31ตุลาคม พ.ศ.2547

 

ภาพถ่าย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548

 

ภาพถ่าย วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2549

 

 

กลับหน้าหลัก