การบูรณะพระประธานภายในพระอุโบสถ
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2547

 

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2547

 

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2549

 

 

กลับหน้าหลัก