ประมวลภาพเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2546

เริ่มการก่อสร้างฐานชุกชี(ฐานพระ)สมเด็จองค์ปฐม

<<  []  >>